a5sklep.pl

0,00 zł
Strona głównaREGULAMIN KONKURSU " 100-lecie odzyskania niepodległości"
Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego

Tatromaniacy

Tatromaniacy
Montano - odzież
Montano_logo
Przelewy24 - Płać bezpiecznie!
REGULAMIN KONKURSU " 100-lecie odzyskania niepodległości"

REGULAMIN KONKURSU " 100-lecie odzyskania niepodległości"
  • 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą " 100-lecie odzyskania niepodległości".
2. Organizatorem konkursu jest  a5sklep.pl prowadzący działalność pod firmą PPHU S.P.G. s.j. Jan Gil Przemysław Surdyka, ul. Grota-Roweckiego 29/20, 30-348 Kraków, posiadający NIP 6762504819.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie internetowo, za pośrednictwem Fanpage a5sklep.pl na Facebooku pod adresem:   https://www.facebook.com/a5sklep/
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 
  • 2
 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem sklepu a5 Sklep Górski , a także członkowie najbliższej rodziny pracowników. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
2. Zasady:
a) Zdjęcie (do którego Uczestnikowi konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe) wraz z krótkim opisem należy umieścić pod postem konkursowym od 09.11.2018 r. do 13.11.2018 r. do godziny 23:59.
b) Zdjęcie musi przedstawiać sposób uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości (związany z wspinaniem lub turystyką górską).
c) Należy polubić post konkursowy
d) Każdy z uczestników może zamieścić tylko jedno zdjęcie konkursowe. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie  wszystkich warunków  z § 2
 
 
  • 3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
I miejsce - Bon podarunkowy 100 zł
II miejsce - Apteczka RATOWNIK MONTANO
III miejsce -  Latarka Petzl Tikkina niebieska 
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których zdjęcie będzie się będzie się cieszyć największą popularnością – otrzymają największą liczbę polubień (“like’ów”) użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz, które spełnią wymogi niniejszego regulaminu. 
3. Głosować (udzielać “like’ów”) na wybrane zgłoszenie konkursowe można do dnia 17.11.2018 roku do godziny 10:00. Liczba “like’ów” otrzymana po tym terminie nie będzie brana pod uwagę przy wyborze Zwycięzców Konkursu.
4. Informacja o Zwycięzcach Konkursu będzie opublikowana w dniu  17.10.2018r. na Fanpage a5sklep.pl
5. Każdy z 3 Zwycięzców proszony będzie o zgłoszenie się po ogłoszeniu wyników konkursu za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej na Fanpage a5sklep.pl, w celu uzgodnienia warunków odbioru nagrody  w terminie 5 (pięciu ) dni od dnia opublikowania wyników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Nagrodę będzie można odebrać w sklepie stacjonarnym na ul. Krakowskiej  5 w Krakowie. Na prośbę uczestnika, będzie możliwość wysłania nagrody do odbioru na terenie kraju.
 
  • 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.  Zamieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym oznacza akceptację regulaminu konkursu" 100-lecie odzyskania niepodległości" i potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie. 
2.Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest PPHU S.P.G. s.j. Jan Gil Przemysław Surdyka, który w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
3. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Dane osobowe podane przez zwycięzców nagród są niezbędne do przesłania nagrody oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji księgowo-finansowej. Nie będą one w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszego konkursu.
 
 
  • 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. 
2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej. 
3.Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej nagrody otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi). 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

...jest pusty

Kontakt
e-mail: sklep@a5sklep.pl

Telefon do sklepu: 503 820 200 


Pomoc techniczna:  503 831 562
Oferty handlowe:    503 831 562
a5sklep
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.